ËÉ×ÏÕÄÉÅÓ ÓÊÕËÏÕ

7,00 

×åéñïðïßçôá ìðéóêüôá óêýëïõ ìå ìðáíÜíá

Κωδικός προϊόντος: ÅÉÄ0000032 Κατηγορία: Ετικέτα:

ËÉ×ÏÕÄÉÅÓ ÓÊÕËÏÕ×åéñïðïßçôá ìðéóêüôá óêýëïõ ìå ìðáíÜíá

Βάρος 0,140 kg
Βάρος

0,140kg