ËÉ×ÏÕÄÉÅÓ ÓÊÕËÏÕ

14,90 

×åéñïðïßçôá ìðéóêüôá óêýëïõ ìå ìðÝéêïí

Κωδικός προϊόντος: ÅÉÄ0000003 Κατηγορία: Ετικέτα:

ËÉ×ÏÕÄÉÅÓ ÓÊÕËÏÕ×åéñïðïßçôá ìðéóêüôá óêýëïõ ìå ìðÝéêïí

Βάρος 0,400 kg
Βάρος

0,400kg