ÔÑÏÖÇ ÊÏÕÍÅËÉÙÍ

14,20 

ÐëÞñçò ôñïöÞ ãéá åíÞëéêï êïõíÝëé (adult)

Κωδικός προϊόντος: OX353200 Κατηγορία: Ετικέτα:

ÔÑÏÖÇ ÊÏÕÍÅËÉÙÍÐëÞñçò ôñïöÞ ãéá åíÞëéêï êïõíÝëé (adult)

Βάρος 2,28 kg
Βάρος

2,28kg