ÊËÉÍÉÊÇ ÄÉÁÉÔÁ-ÎÇÑÁ ÔÑÏÖÇ ÃÁÔÁÓ

17,90 

PRO PLAN STERILISED Renal Plus Cat Ãáëïðïýëá

Κωδικός προϊόντος: 12524392 Κατηγορία: Ετικέτα:

ÊËÉÍÉÊÇ ÄÉÁÉÔÁ-ÎÇÑÁ ÔÑÏÖÇ ÃÁÔÁÓPRO PLAN STERILISED Renal Plus Cat Ãáëïðïýëá

Βάρος 1,5 kg
Βάρος

1.5kg